Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Tây Sơn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đoàn Nguyễn Tuấn (54 bài)
- Đặng Đức Siêu (5 bài)
- Nhữ Công Chân (2 bài)
- Ngô Thì Chí (1 bài)
- Phan Huy Ích (118 bài)
Tạo ngày 02/10/2014 03:17 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Thị Đài (1752-1819) là con gái của Nguyễn Khản, sau lấy Nguyễn Huy Tự, tác giả truyện Hoa tiên. Cả dòng họ bên bà và chồng bà đều có truyền thống văn học. Tương truyền bà sáng tác nhiều thơ Nôm nhưng nay đa số đều thất lạc.