15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
42 bài thơ, 68 bài dịch
Tạo ngày 23/01/2015 10:51 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Văn Đề (1913-1947) hiệu Đẩu Tiếp, sinh năm Quý Sửu 1913 tại làng Vĩnh Lộc, phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đậu bằng Thành Chung. Khoảng năm 1930, ông tham gia cách mạng chống Pháp, bị giam tại Đồng Hới, sau một thời gian được thả ra. Khoảng năm 1936, ông vào Nam, làm việc ở Viện Nghiên cứu Nông lâm, Hớn Quản, sau về Sài Gòn làm báo, viết văn. Trong thời gian này, người đã viết ba tác phẩm biên khảo:
- Đời tài hoa (viết về Nguyễn Hàm Ninh, NXB Đông Tây, Hà Nội, 1938)
- Trong 99 chóp núi (viết về Đinh Nhật Thận, NXB Thuỵ Ký, Hà Nội, 1942)
- Nét bút thần (viết về Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, Hà Nội, 1944)

Ông đã viết báo Bắc Hà, Hà Nội báo, Văn học (Dương Tụ Quán), Văn học tuần san (Tùng Lâm Lê Cương Phụng), và làm chủ bút Đông…

 

Thơ dịch tác giả khác

Cao Bá Quát (Việt Nam)

Đinh Nhật Thận (Việt Nam)

Nguyễn Hàm Ninh (Việt Nam)

Nguyễn Văn Siêu (Việt Nam)

 1. An Sơn huyện
  5
 2. Ất Dậu niên tam nguyệt thập cửu nhật hữu cảm
  4
 3. Bàng thôn tuý tẩu
  5
 4. Bộ hải ngạn
  4
 5. Chân lạc
  4
 6. Chí Mễ Sở quan phỏng Lê Trác Phong đài
  5
 7. Dã Khê độ
  4
 8. Dạ vũ trú hữu gia
  4
 9. Du Tây Hồ
  7
 10. Dữ Dương Đình Ngô đài biệt
  4
 11. Đăng chung lâu
  5
 12. Đăng sơn đính Thiên Phúc tự chung lâu
  6
 13. Điếu thành tây Loa Sơn cổ chiến trường xứ
  5
 14. Đối cúc hữu sở tư
  4
 15. Động Hải chu trình
  4
 16. Giai đăng Kiếm hồ Ngọc Sơn tự
  5
 17. Giang vũ sơ tình
  4
 18. Hà Hoa phủ trở vũ nhân giản thái thú Lê đài
  4
 19. Hiểu khởi tiểu đồng báo hữu khách chí ngâm thi thả khứ
  4
 20. Hoài cổ
  6
 21. Hồi chu
  4
 22. Hồi thuyền
  4
 23. Hồng nhật
  4
 24. Hữu nhân phú cổ cú tam thiên kiến ký nhân phúc kỳ 1 - Lạc hoa thời tiết hựu phùng quân, đắc hoa tự
  4
 25. Hữu nhân phú cổ cú tam thiên kiến ký nhân phúc kỳ 2 - Hoa tận điệp tình mang, đắc mang tự
  3
 26. Khán điệp
  7
 27. Khoá Thuỷ song kiều
  4
 28. Lãnh Thuỷ khê
  4
 29. Lãnh Trì giáp
  4
 30. Lâu thượng ngẫu đắc kỳ 1
  6
 31. Lâu thượng ngẫu đắc kỳ 2
  5
 32. Mộ túc sơn Kinh Dương Vương miếu
  4
 33. Nhân tự Bắc Ninh lai, ngôn Bắc Ninh sự cảm tác
  3
 34. Nhị hà đối nguyệt
  5
 35. Nhị hà hiểu phiếm
  5
 36. Nhị hà kỳ 1
  3
 37. Nhị hà kỳ 2
  4
 38. Quá Thuý Ái điếu Tiền Trạch phu nhân
  5
 39. Sơn động triêu vân
  4
 40. Sơn hành ca
  2
 41. Sơn Thuỷ độ
  4
 42. Sùng Ân tự
  5
 43. Tam Điệp hành
  4
 44. Tam nguyệt hối nhật giang thượng ngâm
  4
 45. Thanh Hà độ
  4
 46. Tiên Hưng giáo thụ Lê Thường Lĩnh cửu bất tương kiến, phú thử dữ ký
  5
 47. Tô giang quan thuỷ
  5
 48. Trĩ Sơn cô tháp
  5
 49. Trung thu ngoạ bệnh
  4
 50. Từ lý môn
  4
 51. Vịnh thuỷ tiên hoa
  3
 52. Vũ hậu sơn
  4
 53. Xuân nhật cảm hoài
  3
 54. Xuân nhật hiểu khởi
  4

Tùng Thiện Vương (Việt Nam)