Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 10:48

Thư chưa kịp gửi chữ bình yên,
Trời đã nhanh tay cướp bạn hiền.
Mâu việt từ đây đành lẻ bộ,
Phong ba nào lúc mới chung thuyền?
Bể hờn chưa thoả hồn Tinh Vệ,
Nước cũ còn rơi máu Đỗ Quyên!
Ngoài cõi sống thừa thương một tớ,
Xa anh, xa trước mấy năm trên!


Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010