Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 16:04

Quê tổ ba năm cách biệt rồi,
Cùng xuân rày mới trở về chơi.
Cỏ cây gặp chủ hoa tươi mặt,
Làng xóm mừng ai pháo dậy trời?


Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010