Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 11:17

Non xuân thi hứng sẵn dành,
Có ai xuớng hoạ với mình hỡi ai?
Người đâu thơ gửi lại hoài?
Giấu tung, giấu tích đưa lời cô ngâm!
Phải chăng là bác Tùng Lâm,
Ở đâu cho tớ hỏi thăm mấy lời?
Đó sao? Đây cũng thường thôi,
Rừng xanh cũng một góc trời tu tiên.
Tu tiên hay lại tu tiền
Tu tiên mà dễ, tu tiền khó tu!
Thầy xu (surveillant) làm sở cao su,
Ai ngờ trong túi không xu nhỏ nào.
Bạc vàng nhà chẳng có nao
Rượu nem thì chẳng lúc nào là không!
Ước gì đặng gặp bạn lòng,
Cùng nhau cất chén ta cùng ngâm nga.
Nghèo tiền, văn chẳng nghèo mà
Rượu vào một chén, thơ ra trăm vần!


Đăng trên "Đông Phong tạp chí", 1940.

Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010