Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 10:47

Ai khen khí tiết phụ tài huê,
Tớ thấy anh sao bộ vụng về!
Thưa bẩm ngại mồm nơi cửa quý,
Mi tao quen miệng chốn nhà quê!
Tướng binh hò hét bằi ba lá,
Trời đất xoay vần rượu một ve.
Song bắc nằm vênh trời mát nhỉ,
Ngủ trưa chi sợ mặt trời đè!


Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010