Mấy bữa nay sao nóng ruột hoài,
Ở nhà ai có nhắc chăng ai?
Phong trần chẳng để riêng mình khổ,
Nỡ để gia đình cũng kém vui!

Bác mẹ thương con, vợ nhớ chồng,
Một mình phiêu bạt, cả nhà trông!
Ước gì gần gũi đâu đấy nhỉ
Cho thấy lòng cho mát mẻ lòng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]