Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 23/01/2015 16:50, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hảo liễu vào 23/01/2015 16:52

Đèn sách mười năm học với hành,
Ơn ai cho tớ cặp sâm banh,
Miệng thèm chẳng nỡ khui ra uống,
Nghĩ những ngậm ngùi đức dưỡng sinh.

Nhớ hai thầy mẹ mấy năm xưa,
Ngay nhịn nước chè uống nước mưa.
Ngon ngọt mùi đời nào đã biết
Nuôi con hộc tập biết bao chua!

Gian khổ nhờ xưa có mẹ thầy,
Khiến con thành tựu có ngày nay.
Miếng ngon hãy để dâng thầy mẹ,
Con có công gì được hưởng ngay.

Quản bao ngàn dặm đất xa xăm,
Xin gửi về quê chén rựơu tăm,
Rơm rạ kìa trong thùng đựng rượu,
Ai hay đựng cả khối tình thâm!

Rưọu chỉ mỗi chai ba, bốn đồng,
Thiếu gì rượu ấy ở miền Trung.
Việc gì phải gửi về thêm phí,
Thiên hạ chắc rằng bảo tớ ngông!


Đăng trên "Đông Phong tạp chí", Tết 1940.

Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010