Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 16:02

Bác mẹ sinh thành há dễ chăng?
Đày thân mưa gió mấy tuần trăng!
Thân trai chỉ sợ mưa đầm áo?
Sơ nỗi thân già ướt lệ khăn!


Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010