Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 11:18

(Marché noir)

Thị trường âm phủ ở đâu ta?
Rằng ở trên đời, chẳng có xa.
Tớ quyết mua nhiều vàng bạc quý,
Tìm đường mua bán với yêu ma.

Những giống yêu ma, những giống tinh,
Thấy dân bịnh hoạn, chúng mừng kinh.
Thuốc thang quyết bán cho cao giá,
Càng ít người mua, bệnh ít lành.

Âm phủ rồi đây xuống bộn bàng,
Trần gian rộng rãi sống đàng hoàng.
Người thưa chợ ế đồ ăn rẻ,
Khỏi nhọc công ai soát giá hàng!


Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010