Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 19/09/2014 03:42 bởi Vanachi
Đinh Nhật Thận 丁日慎 (1815-1866) tự Tử Uý, hiệu Bạch mao am, người xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, là danh sĩ đời Nguyễn. Ông đỗ tiến sĩ năm 1838, được bổ nhiệm làm Tri phủ Anh Sơn (nay là huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), nhưng vì tính cương trực nên ít lâu sau bị cách chức. Năm 1853, ông được phục chức nhưng cáo bệnh không ra làm quan nữa mà ở quê nhà mở trường dạy học, làm thuốc, đồng thời vận động người dân khai hoang lập ấp ở làng Thanh Liêm và làng Tiên Hội, gọi là ấp Gia Hội.

Ông là bạn thân Cao Bá Quát. Khi Cao Bá Quát dấy binh chống triều Nguyễn, Đinh Nhật Thận bị tình nghi có liên quan nên bị bắt giải về kinh đô Huế để xét hỏi nhưng ít lâu sau lại được tha. Trở về quê, ông dạy học cho đến lúc mất khi 51 tuổi.