Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
36 bài thơ
Tạo ngày 01/02/2020 23:17 bởi tôn tiền tử
Trần Đình Túc 陳廷肅 (1818-1899) tự Trọng Cung 仲恭, người làng Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, đỗ cử nhân năm 1842, quan đại thần đời Tự Đức, từng giữ các chức Tổng đốc Hà Nội - Ninh Bình, Hiệp biện Đại học sĩ. Ông là một trong những đại thần chủ chốt trong việc nghị hoà với người Pháp, khi Pháp xâm lược Việt Nam.