Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
40 bài thơ
Tạo ngày 01/02/2020 23:17 bởi tôn tiền tử
Trần Đình Túc 陳廷肅 (1818-1899) tự Trọng Cung 仲恭, người làng Hà Trung, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, đỗ cử nhân năm 1842, quan đại thần đời Tự Đức, từng giữ các chức Tổng đốc Hà Nội - Ninh Bình, Hiệp biện Đại học sĩ. Ông là một trong những đại thần chủ chốt trong việc nghị hoà với người Pháp, khi Pháp xâm lược Việt Nam.

 

 1. Bất mị
  1
 2. Đề hoạ kê đồ
  1
 3. Độc toạ hữu cảm
  2
 4. Đông dạ bất mị ngẫu thành
  2
 5. Hoạ Hương Sơn Mộng Sơn đình tương lan chế sinh vãn từ nguyên vận
  1
 6. Lâm hà tự biệt
  1
 7. Lưu giản Hà Nội văn thân quý liệt
  1
 8. Lưu tình kỳ 1
  1
 9. Lưu tình kỳ 2
  1
 10. Nghĩa Duy lâu tái chước yêu ẩm
  1
 11. Quá Hoành Sơn
  2
 12. Quá Tam Điệp
  1
 13. Quá Thạch Khiêu than
  1
 14. Tại Hương Cảng thời phục ký Đặng Hoàng Trung nguyên vận
  2
 15. Tái vãng Hà Thành ký kiến
  1
 16. Thanh Ba chu hành trung đồ
  1
 17. Thôn cư ngẫu thành
  1
 18. Thuật hoài
  1
 19. Thuật hoài trình tri kỷ
  1
 20. Thướng Hải Vân quan
  1
 21. Thướng thiên hạ đệ nhất hùng quan kỳ 1
  1
 22. Thướng thiên hạ đệ nhất hùng quan kỳ 2
  1
 23. Trầm tư mạn thành
  1
 24. Trường đình ẩm tiễn nhân thi lưu giản
  1
 25. Tùng quốc công Đồng Vân quán đề bích ứng giáo
  1
 26. Tùng quốc công lạp mai ứng giáo
  1
 27. Tự trạng
  2
 28. Văn mệnh sử Bình Thuận vũ lưu giản kinh trung chư hữu (cứu bất quả)
  1
 29. Vịnh khổ qua
  1
 30. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 1 - Ứng Đôi sơn
  1
 31. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 2 - Hà Trung hải nhi
  1
 32. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 3 - Hưng Bình nguyên
  1
 33. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 4 - Thuý Vân sơn tự
  1
 34. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 5 - Thuận Trực quan đê
  1
 35. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 6 - Linh Thái
  1
 36. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 7 - Hắc bạch thạch
  1
 37. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 8 - Phước Tượng
  1
 38. Xuân sơ tụ tam trường hý vịnh
  1
 39. Xuân thí bút
  1
 40. Xuân tình
  1