Khúc ca trong trẻo ngọn dầu vơi
Giấc mộng Vu Sơn bỗng rã rời
Mây kéo tầng cao mưa trước ngõ
Sóng dồn biển cả gió ngoài khơi
Vin cành dương liễu tìm hưng phấn
Ngắt đoá hải đường gợi cảnh tươi
Cố gạt nhớ thương ngăn giọt lệ
Tiễn thuyền xa bến dạt phương trời...!

tửu tận tình do tại