64.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
40 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Lò Ngân Sủn (12 bài)
- Hoàng Vũ Thuật (85 bài)
- Hoàng Hữu (14 bài)
- Đoàn Thị Tảo (7 bài)
- Phạm Đức (11 bài)
Tạo ngày 11/04/2020 08:33 bởi Vanachi
Hạ Thái tên thật là Trần Quốc Phiệt, sinh năm 1945 tại làng An Lưu, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, thuở nhỏ nội trú trong viện mồ côi. Ông từng tham gia quân đội Việt Nam cộng hoà. Hiện ông định cư tại Hoa Kỳ.

 

Thơ dịch tác giả khác

Trần Đình Túc (Việt Nam)

 1. Bất mị
  1
 2. Đề hoạ kê đồ
  1
 3. Độc toạ hữu cảm
  2
 4. Đông dạ bất mị ngẫu thành
  2
 5. Hoạ Hương Sơn Mộng Sơn đình tương lan chế sinh vãn từ nguyên vận
  1
 6. Lâm hà tự biệt
  1
 7. Lưu giản Hà Nội văn thân quý liệt
  1
 8. Lưu tình kỳ 1
  1
 9. Lưu tình kỳ 2
  1
 10. Nghĩa Duy lâu tái chước yêu ẩm
  1
 11. Quá Hoành Sơn
  2
 12. Quá Tam Điệp
  1
 13. Quá Thạch Khiêu than
  1
 14. Tại Hương Cảng thời phục ký Đặng Hoàng Trung nguyên vận
  2
 15. Tái vãng Hà Thành ký kiến
  1
 16. Thanh Ba chu hành trung đồ
  1
 17. Thôn cư ngẫu thành
  1
 18. Thuật hoài
  1
 19. Thuật hoài trình tri kỷ
  1
 20. Thướng Hải Vân quan
  1
 21. Thướng thiên hạ đệ nhất hùng quan kỳ 1
  1
 22. Thướng thiên hạ đệ nhất hùng quan kỳ 2
  1
 23. Trầm tư mạn thành
  1
 24. Trường đình ẩm tiễn nhân thi lưu giản
  1
 25. Tùng quốc công Đồng Vân quán đề bích ứng giáo
  1
 26. Tùng quốc công lạp mai ứng giáo
  1
 27. Tự trạng
  2
 28. Văn mệnh sử Bình Thuận vũ lưu giản kinh trung chư hữu (cứu bất quả)
  1
 29. Vịnh khổ qua
  1
 30. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 1 - Ứng Đôi sơn
  1
 31. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 2 - Hà Trung hải nhi
  1
 32. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 3 - Hưng Bình nguyên
  1
 33. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 4 - Thuý Vân sơn tự
  1
 34. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 5 - Thuận Trực quan đê
  1
 35. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 6 - Linh Thái
  1
 36. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 7 - Hắc bạch thạch
  1
 37. Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 8 - Phước Tượng
  1
 38. Xuân sơ tụ tam trường hý vịnh
  1
 39. Xuân thí bút
  1
 40. Xuân tình
  1