15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
36 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Lò Ngân Sủn (12 bài)
- Hoàng Vũ Thuật (85 bài)
- Hoàng Hữu (14 bài)
- Đoàn Thị Tảo (7 bài)
- Phạm Đức (11 bài)
Tạo ngày 11/04/2020 08:33 bởi Vanachi
Hạ Thái tên thật là Trần Quốc Phiệt, sinh năm 1945 tại làng An Lưu, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, thuở nhỏ nội trú trong viện mồ côi. Ông từng tham gia quân đội Việt Nam cộng hoà. Hiện ông định cư tại Hoa Kỳ.

 

Thơ dịch tác giả khác