Trời sao tuyệt diệu cao xanh
Đất bao ngưỡng vọng an lành tự xưa
Trong đời điều ước rất ưa
Ngủ hành lần lượt luật thừa tương sinh
Tranh dành chi chuyện bất minh
Sống nên giữ đạo trung trinh với đời
Phò vua tận lực bề tôi
Những người chung thuỷ rạng ngời nét son
Ngàn xưa Tam Điệp trường tồn
Mười năm hai bận trống dồn tiến quân
Xuống lên thay sắc phù vân
Cao ngang chừng mực quây quần sát nhau
Bạc đầu sương tuyết nhuốm màu
Khí thời chuyển dịch tạnh đầu tiết xuân
Tiều phu biết rõ xa gần
Thương gia rành rẽ ngọn ngành lối qua
Vòng vo ngàn dặm đường xa
Nhìn xanh thăm thẳm ấy là biển Đông
Rồng chầu dáng núi chất chồng
Nhóm thì hổ toạ bế bồng cạnh nhau
Nhất hô vạn ứng gập đầu
Thiên binh vạn mã trước sau trùng trùng
Hiễm địa biến hoá khôn cùng
Tường thành chặn giặc một vùng núi non
Anh hùng dụng võ đúng đòn
Bùa thần ứng nghiệm thắng dòn… giặc kinh…
Chăm lo già cũng tận tình
Khoanh vùng canh tác dưỡng binh dự phòng
Tuấn anh hào kiệt tương đồng
Vun nền thịnh trị đẹp lòng thế gian

tửu tận tình do tại