Thánh nhân xử sự quá tài ba
Tai mắt tầm thường khó nhận ra
Nam Bắc đê ngăn theo địa thế
Giăng ngang một dải sợi dây sà
Cống chia mặn ngọt đặt ngay giữa
Chứa tháo hè thu tuỳ lượng mưa
Nguồn thượng nông canh sinh lợi nhuận
Được mùa đủ gạo có dôi ra
Ôn cố tri tân nên chuẩn bị
Buông câu, cày cấy chẳng lơ là
Nước biếc mây xanh tình gắn bó
Ơn Vua là đấy nghĩ đâu xa

tửu tận tình do tại