Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Đình Túc (40 bài)
- Vũ Tế (1 bài)
- Tùng Thiện Vương (147 bài)
- Hoàng Phan Thái (1 bài)
- Tuy Lý Vương (12 bài)
Tạo ngày 27/06/2020 17:26 bởi tôn tiền tử
Phạm Trạch Thiện (1818-1903?) thường được gọi là ông Cử Thiện, người làng Cốc Thành, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, theo Công giáo (giáo xứ Cổ Ra, giáo phận Bùi Chu). Ông là tác giả của một số tác phẩm được người Công giáo lưu truyền như Nghinh hoa tụng kỳ chương (Vãn dâng hoa Đức Bà), Văn côi thánh nguyệt tán tụng thi ca (Vãn Đức Bà Mân Côi) và Thánh mẫu thi kinh (Vãn kinh cầu Đức Bà).