Lần lên mười bậc mỏi chân trèo
Kẻ truớc người sau từng trải leo
Nhìn dọc chập chùng mây chắn nắng
Trông ngang thăm thẳm nước bao đèo
Tâm hồn như thể non mềm mại
Thân xác tưởng chừng bé tẻo teo
Công cán bắc nam là sứ mệnh
Siêng năng, lao nhọc... đáp đền theo

tửu tận tình do tại