Sảnh đình toạ lạc phía Nam thành
Vượng khí phong lan toả ngát quanh
Lá ngọc vườn đào từng kết nghĩa
Cành vàng gốc quế đã thành danh
Áo hoa Kim Mẫu ngồi đàm đạo
Điện ngọc Đài Phong tiếp luận tranh
Quốc sắc thiên hương lòng ngưỡng mộ
Mây vần năm sắc lộng trời xanh

tửu tận tình do tại