Chín suối cần chi cái tiểu sành
Làm thơ bất hủ lại thơm danh
Sắc không... không sắc... là quy luật
Hãy đọc Nam Hoa rõ ngọn ngành.

Tuổi tác xin đừng vội hỏi nhau
Nam nhi món nợ cũ còn đâu
Cười người sợ chết lo kiêng cử
Trọn tiết xem thường nhập bọn nao.

Tỉnh giấc mộng đầu vẫn chửa thành
Hướng về cõi giác kiếm an danh
Thong dong chính khí quay đầu lại
Xác đã không còn - cốt vắng tanh.

Sinh tử có phần, tự thuở xưa
Sống già, yểu mệnh biết sao vừa
Thoát qua nghiệp chướng là yên phận
Thì hãy tiêu dao bước cuối mùa

tửu tận tình do tại