Giáp với An Lương thế định hình
Sông tuôn dòng chính tận Hưng Bình
Cây rừng chằng chịt xanh xao lạ
Nước suối ngọt ngào trong trẻo kinh
Hàng hoá lưu thông thêm thịnh vượng
Nghề nông trồng trọt được phồn vinh
Gặp thời thịnh trị thanh bình sống
Canh đọc ngư tiều chẳng trọng khinh

tửu tận tình do tại