26/05/2022 22:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 3 - Hưng Bình nguyên
詠富祿八景其三-興瓶源

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 00:44

 

Nguyên tác

夾岸安良自古名,
中間吸注此興瓶。
山容葯慰知源遠,
水味甘平見底清。
通貨上開交易所,
利農下築堰梁橫。
人逢治世居棲稳,
樂事漁樵可讀耕。

Phiên âm

Giáp ngạn An Lương tự cổ danh,
Trung gian hấp chú thử Hưng Bình.
Sơn dung thông uất tri nguyên viễn,
Thuỷ vị cam bình kiến để thanh.
Thông hoá thượng khai giao dịch sở,
Lợi nông hà trúc yển lương hoành.
Nhân phùng trị thế cư thê ổn,
Lạc sự ngư tiều khả độc canh.

Dịch nghĩa

Giáp với bờ là An Lương tên từ thuở xưa
Ở giữa rót vào sông là nguồn Hưng Bình
Dáng núi xanh tươi biết là có nguồn xa
Vị nước ngọt bình trong veo trông thấy đáy
Lưu thông hàng hoá, bên trên đã mở trường giao dịch
Phía dưới làm lợi cho nông nghiệp, đã đắp một đập ngang
Người gặp đời thịnh trị, nương náu ổn
Vui với nghề cá, làm củi hay đọc sách, cày ruộng

Bản dịch của Hạ Thái

Giáp với An Lương thế định hình
Sông tuôn dòng chính tận Hưng Bình
Cây rừng chằng chịt xanh xao lạ
Nước suối ngọt ngào trong trẻo kinh
Hàng hoá lưu thông thêm thịnh vượng
Nghề nông trồng trọt được phồn vinh
Gặp thời thịnh trị thanh bình sống
Canh đọc ngư tiều chẳng trọng khinh
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Vịnh Phú Lộc bát cảnh kỳ 3 - Hưng Bình nguyên