Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2021 23:07

自狀

縳雞無力矧言樵,
己拙生財又廣銷。
好古人書空著眼,
舉天下物不塍腰。
居常念起惟寅計,
觸景愁容對午苖。
萬險靡辭南北分,
君王壽澤有今朝。

 

Tự trạng

Phược kê vô lực thẩn ngôn tiều,
Dĩ chuyết sinh tài hựu quảng tiêu.
Hiếu cổ nhân thư không trứ nhãn,
Cử thiên hạ vật bất thăng yêu.
Cư thường niệm khởi duy Dần kế,
Xúc cảnh sầu dung đối Ngọ miêu.
Vạn hiểm mỹ từ nam bắc phận,
Quân vương thọ trạch hữu kim triêu.

 

Dịch nghĩa

Không có sức trói gà, lại nói là tiều tuỵ
Đã vụng sinh tài sản, lại rộng tiêu dùng
Ham sách của người xưa, nhưng mắt không để tới
Nâng vật trong thiên hạ, chẳng nên ngang lưng
Sống hàng ngày, ý nghĩa dấy lên vào giờ Dần
Gặp cảnh, vẻ mặt buồn nhìn lúa giữa trưa
Muôn vàn nguy hiểm, chẳng từ chối phận Nam Bắc
Ơn phước thọ của vua, mới có sáng nay.


Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạ Thái

Tiều tuỵ sức đâu luận trói gà
Vụng sinh tài sản, rộng tiêu pha
Cổ thư trên giá khuyên người đọc
Chuyện khó giữa đời chớ tránh xa
Kế sách trực Dần nên nhớ lấy
Thi hành chính Ngọ cứ bày ra
Bắc Nam hiểm trở chưa từ khước
Lộc nước ơn vua sáng tỏ mà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Tiều tuỵ sức đâu nghĩ trói gà,
Vụng sinh tài sản, rộng tiêu pha.
Cổ nhân sách đấy, ham đành kệ,
Thiên hạ vật đây, thấy cũng à.
Chính Ngọ, mặt buồn trông lúa trổ,
Đúng Dần, tâm nhọc ngẫm không ra.
Muôn vàn nguy hiểm, Nam cùng Bắc,
Ơn phước vua ban, mới đặng, chà!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời