Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2021 00:18

在香港時復寄鄧黃中原韻

往來隨化恰如輪,
夏月星槎到港濱。
風物都歸新眼界,
雨晴猶似故園春。
江湖久旅憐同病,
筆底傳言苦對人。
回首滄茫千萬頃,
只憑忠信也知津。

 

Tại Hương Cảng thời phục ký Đặng Hoàng Trung nguyên vận

Vãng lai tuỳ hoá kháp như luân,
Hạ nguyệt tinh sà đáo cảng tân.
Phong vật đô quy tân nhãn giới,
Vũ tình do tự cố viên xuân.
Giang hồ cửu lữ liên đồng bệnh,
Bút để truyền ngôn khổ đối nhân.
Hồi thủ thương mang thiên vạn khoảnh,
Chỉ bằng trung tín dã tri tân.

 

Dịch nghĩa

Đến đi tuỳ sự thay đổi vừa đúng một vòng
Tháng hè bè sứ đã đến bến cảng
Phong cảnh đều thu vào tầm mắt mới mẻ
Mưa hay tạnh, vẫn giống như mùa xuân ở quê hương
Làm khách lâu nơi giang hồ, thương người đồng bệnh
Cây bút ghi lời nói để ứng đối với người
Quay nhìn lại xanh xao mờ mịt muôn khoảnh
Chỉ nghiêng về trung tín mới biết được bến bờ


Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội. Trần Đình Túc sáng tác trong thời gian lưu sứ giao thương ở Hương Cảng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hạ Thái

Vào ra tuỳ việc khớp liền vòng
Bè sứ tháng hè cập bến sông
Cảnh vật chan hoà vầng mắt biếc
Quê hương hồi tưởng ánh xuân hồng
Giang hồ khách địa thương đồng điệu
Bút pháp văn từ hiểu thoáng thông
Hồi tưởng xa xăm ngàn vạn dặm!
Duy còn trung tín khắc trong lòng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Đến, đi xoay vận một vòng, ha,
Bè sứ tháng hè cập cảng, chà:
Phong cảnh khác rồi, hơi lạ mắt,
Nắng mưa vẫn vậy, giống quê nhà.
Giang hồ làm khách, thương đồng bệnh,
Cây bút thông ngôn, họ với ta.
Ngoái lại xanh xao, mờ mịt quá,
Lòng trung mới biết bến bờ xa.


22/3/2021
Chưa có đánh giá nào
Trả lời