Mai chiếm nắng xuân lộ diện tiền
Tựa hồ băng ngọc giữa thiên nhiên
Hoàng Sơn - dòng nước còn điên đảo
Phạm Thạch - hồ sen muốn tị hiềm
Muôn ngọn tùng cao trên đỉnh núi
Ngàn hàng tre biếc cạnh bờ hiên
Thơ xuân phô diễn lời thanh thoát
“Cửu tích” vua ban - ý trọng hiền

tửu tận tình do tại