24.50
Nước: Việt Nam (Cận đại)
64 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 29/08/2006 08:02 bởi Trần Hà Nam, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 29/08/2006 16:09 bởi Vanachi
Trần Đình Tân 陳廷賓 (26/11/1893 - 23/11/1979) còn có tên là Trần Hữu Liệp, tự Lữ Tiên, hiệu Hà Trì 荷池, sinh tại thôn Cảnh Vân tổng Dương An phủ Tuy Phước, nay là thôn Cảnh An xã Phước Thành huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định, con ông Tú tài Trần Hữu Nham tự Trinh và Quan viên mẫu Lê Thị Tâm. Ông Tú Trinh từng dựng cờ chống Pháp tại núi Thơm trong thôn Cảnh Vân vào năm 1886, được Bình Tây nguyên soái Mai Xuân Thưởng cử làm Tán tương Quân vụ.

Ông nổi tiếng thông minh từ nhỏ. Năm 17 tuổi thi đỗ học sinh. Năm 22 tuổi cùng với anh ruột là Trần Trọng Giải dự thi hương tại trường Bình Định, khoa Ất Mão (1915) ông trúng cử nhân thứ 11/18, ông Giải trúng tú tài 27/36. Cuối năm 1919, sau khi chánh thất Bùi Thị Tư thất lộc, ông được bổ làm Hành tẩu bộ Học. Năm 1928, ông được bổ làm Hậu bổ tỉnh Bình Thuận.…

 

Hà Trì thi tập - 荷池詩集

 1. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Cầm
  1
 2. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Kỳ
  1
 3. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Thi
  1
 4. Hồi văn tứ tuyệt thi (Chỉ thập tự độc thành tứ tuyệt thi) - Tửu
  1
 5. Thuận nghịch hồi văn thi
  4
 6. Ức gia tiên nghiêm cảm tác
  1
 7. Y chỉ
  1
 8. Tại kinh thời tiễn đồng niên hữu Bùi hành tẩu chi Tuy Phong doãn
  1
 9. Bệnh trung tác
  1
 10. Trúng số thi kỳ 1
  1
 11. Trúng số thi kỳ 2
  1
 12. Bộ vận Phan mậu tài “Đề Thiên Mụ tự” hoạ chi
  1
 13. Phúc hoạ Phan mậu tài “Tặng Thiên Mụ tự hoà thượng”
  1
 14. Bộ vận Phan mậu tài “Hạ vũ tư hương” hoạ chi
  1
 15. Bộ vận Phan mậu tài “Trường An cảm cảnh” hoạ chi
  1
 16. Bộ vận Phan mậu tài “Văn hữu đăng tiểu khoa đề ký” hoạ chi
  1
 17. Bộ vận Phan mậu tài “Quế” hoạ chi
  1
 18. Mạn du
  1
 19. Phụng hoạ Hồ Đắc Hiệp “Tịch trung ngẫu hứng”
  1
 20. Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 1
  2
 21. Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 2 - Đại tấn thần yêu khách
  2
 22. Phụng hoạ Bùi Hữu Thứ “Du Thuận An” kỳ 3 - Đại tấn thần tiễn khách
  1
 23. Phụng hoạ Quang Lộc tự thiếu khanh Lâm Tăng Sum “Hồi hưu lưu giản”
  1
 24. Bộ vận Hồ Đắc Hiệp “Xuân dạ mộng dữ du” hoạ chi
  1
 25. Bộ vận Hồ Đắc Hiệp “Tân nguyệt hý tác ký nữ y” hoạ chi
  1
 26. Bộ vận Bạch Mai Phan Ngọc Hoàn “Thị biểu đệ” hoạ chi
  1
 27. Du dạ ngẫu hứng
  1
 28. Đề tùng lộc sơn thuỷ song bồn kỳ 1
  1
 29. Đề tùng lộc sơn thuỷ song bồn kỳ 2
  1
 30. Đề mai điểu sơn thuỷ Thái Công thuỳ điếu song bồn kỳ 1
  1
 31. Đề mai điểu sơn thuỷ Thái Công thuỳ điếu song bồn kỳ 2
  1
 32. Tuế đán ký thám gia mẫu tịnh huynh đệ
  1
 33. Hựu ký thám tộc thuộc
  1
 34. Bộ vận Hương Tiều “Vân Nam tự lạc thành” hoạ chi
  1
 35. Bộ vận Phan Xuân Hiền “Lưu giản thi” hoạ chi
  1
 36. Bộ vận Bình Phú tổng đốc mỗ “Lưu giản thi” hoạ chi kỳ 1
  1
 37. Bộ vận Bình Phú tổng đốc mỗ “Lưu giản thi” hoạ chi kỳ 2
  1
 38. Quá Hoài Ân cựu huyện sở cảm tác
  2
 39. Bộ vận lão sĩ Đỗ Xuân Khôi “Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân” hoạ chi
  2
 40. Hựu thể
  2
 41. Hoạ hậu bổ Lê Phổ chi Nga Sơn doãn lưu giản thi
  1
 42. Hoạ Võ Đôn Hưng thi kỳ 1
  1
 43. Hoạ Võ Đôn Hưng thi kỳ 2
  1
 44. Hoạ Bến Tre nữ sĩ “Lâm biệt thi tặng” nguyên vận kỳ 1
  1
 45. Hoạ Bến Tre nữ sĩ “Lâm biệt thi tặng” nguyên vận kỳ 2
  1
 46. Bộ vận tú tài Nguyễn Văn Vận “Cung hạ Đồng Xuân doãn Trần đại nhân” hoạ chi
  2
 47. Hành hạt kỷ sự kỳ 1
  2
 48. Hành hạt kỷ sự kỳ 2
  2
 49. Biểu Trung từ vịnh
  1
 50. Bộ vận Lê Chí Kính “Nhất Tự sơn tức cảnh” hoạ chi
  1
 51. Hoạ Xuân Đài tức cảnh thi kỳ 1
  2
 52. Hoạ Xuân Đài tức cảnh thi kỳ 2
  2
 53. Đăng Cốc tự
  1
 54. Hoạ Trần Đình Dị thi kỳ 1
  1
 55. Hoạ Trần Đình Dị thi kỳ 2
  1
 56. Tặng Dân Lợi dược phòng (Mỗi cú quân hữu dược vị)
  2
 57. Hựu tặng Dân Lợi lương y Hàn Từ Nguyên
  1
 58. Hoạ hoạn hữu Phạm Khắc Khoan chi “Xử nữ giải trào” thi
  1
 59. Truy hoạ Tùng Thiện Vương “Xuân khuê”
  1
 60. Hựu hoạ Tùng Thiện Vương “Xuân khuê”, vịnh cổ
  1
 61. Hoạ Phan mậu tài thi
  2
 62. Hoạ Lý mậu tài thi
  2