14/06/2021 13:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tùng quốc công lạp mai ứng giáo
從國公臘梅應教

Tác giả: Trần Đình Túc - 陳廷肅

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 00:37

 

Nguyên tác

獨占春光著與儔,
氷姿玉骨色香俱。
故應顛倒黄山水,
不揣風流范石湖。
挺特孤峯松萬幹,
菁葱沿岸竹千株。
詩多献美呈春者,
曾入明公九錫不。

Phiên âm

Độc chiếm xuân quang trứ dữ trù,
Băng tư ngọc cốt sắc hương cu.
Cố ưng điên đảo Hoàng sơn thuỷ,
Bất suỷ phong lưu Phạm thạch hồ.
Đĩnh đặc cô phong tùng vạn cán,
Thanh thông duyên ngạn trúc thiên chu.
Thi đa hiến mỹ trình xuân giả,
Tằng nhập minh công cửu tích[1] phi.

Dịch nghĩa

Riêng chiếm ánh sáng mùa xuân dành cho bạn ta
Cốt cách trong sáng như băng như ngọc, sắc và hương gồm đủ
Nên đã làm điên đảo dòng nước Hoàng sơn
Không so kịp phong lưu của hồ Phạm Thạch
Muôn ngọn tùng cao vút trên đỉnh núi lẻ loi
Ngàn cây tre xanh rì dọc ven bờ
Thơ đã phô vẻ đẹp, trình với mùa xuân
Cũng đã từng vào chiếc áo cửu tích của minh công

Bản dịch của Hạ Thái

Mai chiếm nắng xuân lộ diện tiền
Tựa hồ băng ngọc giữa thiên nhiên
Hoàng Sơn - dòng nước còn điên đảo
Phạm Thạch - hồ sen muốn tị hiềm
Muôn ngọn tùng cao trên đỉnh núi
Ngàn hàng tre biếc cạnh bờ hiên
Thơ xuân phô diễn lời thanh thoát
“Cửu tích” vua ban - ý trọng hiền
Bài thơ được chép trong Tiên Sơn thi tập, tài liệu của Viện bảo tàng Hà Nội.

Tùng quốc công là Tùng Thiện Vương (1819-1870) con trai thứ 10 của vua Minh Mạng, ông là một nhà thơ nổi tiếng của triều Nguyễn.

[1] Tào Tháo ép Hiến Đế phong mình làm Nguỵ Công, ban cho “cửu tích” gồm: xe ngựa, y phục, nhà son, đội nhạc, nạp bệ, cung tên, hổ bôn, việt vàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Túc » Tùng quốc công lạp mai ứng giáo