Dưới hoa gà mẹ dẫn đàn con
Tiếng gáy âm vang triển vọng còn
Nhí nhảnh quây quần khi vỗ cánh
Hồn nhiên thưởng thức lúc nhâm cơm
Chim lồng bức bách đời tù hãm
Cây cỏ ngẫm suy phận luỵ tàn
Vài nét đan thanh đầy ấn tượng
Vẽ gà linh hoạt - khó ai hơn!

tửu tận tình do tại