Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Việt Thao (1 bài)
Tạo ngày 03/04/2022 19:03 bởi tôn tiền tử
Vũ Tế 武際 (1818-1905) hiệu Nhẫn Trai, tự Tử Mỹ, người xã Lộng Điền, tổng Thượng Ky, huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng, trấn Sơn Nam Hạ, nay là thôn Lộng Điền, xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Ông đỗ cử nhân khoa Đinh Mão năm Tự Đức thứ 20 (1867) tại trường thi Nam Định, được bổ Tri huyện Phù Cừ (Hưng Yên), rồi về kinh làm Hộ thành Binh mã Phó sứ. Khi Pháp đặt nền đô hộ trên toàn cõi nước ta, ông bỏ quan về dạy con cháu học, không thèm cộng tác với giặc, và tuyệt giao với bọn quan lại tân trào.