中秋賞月

天秋此夜此如何?
適興吾知雅愛娥。
賢聖酌餘咸半飲,
鬼神吟處起高歌。
筳花淡味新迎草,
院靜喬光露拂花。
眠月對秋清意爽,
仙塵半我笑呵呵。

 

Trung thu thưởng nguyệt

Thiên thu thử dạ thử như hà,
Thích hứng ngô tri nhã ái nga.
Hiền thánh chước dư hàm bán ẩm,
Quỷ thần ngâm xứ khởi cao ca.
Đình hoa đạm vị tân nghinh thảo,
Viện tĩnh kiều quang lộ phất hoa.
Miên nguyệt đối thu thanh ý sảng,
Tiên trần bán ngã tiếu a a.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của chopmat @thiamlau.com

Trời thu đây tối những nào là?
Thích thú vui cùng ái nữ ta.
Hiền thánh rót tràn cùng nhấp uống,
Quỷ thần ướm giọng cất lời ca.
Mái vườn thoang thoảng len mùi cỏ,
Góc vắng long lanh phẩy móc hoa.
Trăng dịu trước thu lòng sảng khoái,
Bên mình lão đạo cợt ha ha.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời thu nay tối thế nào?
Hứng vui ta đón thú chào hằng nga.
Rót tràn hiền thánh uống qua,
Quỷ thần ướm giọng hát ca cất lời.
Mái vườn thoảng cỏ lên mùi,
Long lanh góc vắng phất hoa sương tràn.
Trăng trong sảng khoái lòng càng,
Bên mình tiên lão đạo tràng cười vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời