Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Cao Tự Thanh (1 bài)
Tạo ngày 09/06/2019 16:47 bởi Vanachi
Trần Tiễn Thành 陳踐誠 (1813-1883) vốn tên là Dưỡng Độn, sau kỵ quốc uý đổi là Thời Mẫn, sau nữa được vua Tự Đức ban tên là Tiễn Thành, hiệu Tốn Trai, là một đại thần triều Nguyễn. Ông sinh tại làng Minh Hương, nay thuộc xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên. Tổ tiên ông là Trần Dương Thuần gốc người Phúc Kiến (Trung Quốc) và làm quan nhà Minh, khi nhà Thanh lên nắm quyền, lánh qua Việt Nam, đến lập nghiệp tại Hương Trà từ nửa sau thế kỷ XVII. Cha ông là Trần Triều Dực, tự Bá Lương, vì có văn học tự ra ứng cử, trải đến chức tri phủ Tân Bình (Gia Định) rồi mất ở đấy lúc ông Thành mới 11 tuổi (1824). Ông đỗ tiến sĩ năm 1838 đời vua Minh Mạng.

Đời Thiệu Trị ông làm Án sát tỉnh Thanh Hoá. Đời Tự Đức, ông Được thăng Thượng thư bộ Binh, Văn minh học sĩ, rồi được phong Thái bảo, Cần chánh…

 

Tuyển tập chung