Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Đông Ôn (2 bài)
- Nguyễn Văn Giao (87 bài)
- Nguyễn Tử Mẫn (2 bài)
- Bùi Thúc Trinh (1 bài)
- Vũ Văn Lý (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 27/01/2020 00:12 bởi tôn tiền tử
Đinh Gia Hội (1811-?) người thôn Ngô Xá, xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông đỗ cử nhân khoa Quý Mão (1843), đỗ phó bảng khoa Mậu Thân niên hiệu Tự Đức thứ nhất (1848). Đinh Gia Hội làm Tri phủ Từ Sơn (Bắc Ninh) có nhiều công lao, giúp dân lập ấp, góp phần mở mang văn vật Kinh Bắc. Ông làm quan thanh liêm, chính trực, được khắp vùng ca ngợi.

 

Tuyển tập chung