Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2020 08:52

異教

為崇異教至生災,
得病難除固病瘥。
李范以黎人澤浹,
裴楊謂食少充懷。
東溟御堡千民死,
南海防城萬世埋。
未見良猷從上出,
先知亂世已重開。

 

Dị giáo

Vị sùng dị giáo chí sinh tai,
Đắc bệnh nan trừ cố bệnh sai.
Lý Phạm dĩ Lê nhân trạch tiếp,
Bùi Dương vị thực thiểu sung hoài.
Đông minh ngự bảo thiên dân tử,
Nam hải phòng thành vạn thế mai.
Vị kiến lương du tòng thượng xuất,
Tiên tri loạn thế dĩ trùng khai.

 

Dịch nghĩa

Bởi vì tôn sùng giáo phái lạ nên mới có tai ách này,
Mắc bệnh thì dễ, nhưng chữa cố tật ấy thì quả là rất khó.
Họ Lý, họ Phạm thì vin vào cớ nhà Lê trước đây chính tích lấy chữ nhân,
Còn họ Bùi, họ Dương thì nêu việc đời sống khổ.
Tại miền đông đồn luỹ phòng ngừa chết hàng ngàn dân vô tội,
Coi vùng biển nam đem súng đạn chống chọi không tác dụng.
Chẳng biết nhà vua có mẹo gì hay,
Chắc đời loạn mở ra rõ rệt rồi đây.


Bài thơ được chép trong sách Cổ hương ký của Nguyễn An Thái, hiện ở làng Xuân Lai, xã Xuân Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Vì tôn dị giáo cho nên nỗi
Mắc dễ, nhưng trừ bệnh khó thay
Lý, Phạm tôn Lê triều nhân đức
Bùi, Dương nêu cuộc sống rất gay
Đông minh chống chọi nhiều người chết
Nam hải phòng ngừa kế chẳng hay
Còn đợi mưu cao trên chín bệ
Chắc rằng đời loạn đến rồi đây

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Theo tôn giáo lạ mắc tai này,
Bệnh dễ, diệt trừ tật khó thay.
Lý, Phạm tin Lê triều tích đức,
Bùi, Dương nêu khổ sống qua ngày.
Phòng ngừa đông luỹ ngàn dân chết,
Chống chọi biển nam súng đạn bay.
Chẳng biết nhà vua mưu mẹo tốt?
Chắc đời loạn mở rõ rồi đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời