Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: Trần Khánh Dư (3)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2020 09:01

騰洲惠王祠

幾番明掠與清侵,
故國山河不改新。
越地生人人亦聖,
南天有將將如神。
鄉村血戰猶存蹟,
堡壘留防滿地痕。
藤邑衙洲同養邑,
惠王初建譜傳真。

 

Đằng Châu Huệ Vương từ

Kỷ phiên Minh lược dữ Thanh xâm,
Cố quốc sơn hà bất cải tân.
Việt địa sinh nhân, nhân diệc thánh,
Nam thiên hữu tướng, tướng như thần.
Hương thôn huyết chiến do tồn tích,
Bảo luỹ lưu phòng mãn địa ngân.
Đằng ấp Nha châu đồng Dưỡng ấp,
Huệ Vương sơ kiến phả truyền chân.

 

Dịch nghĩa

Bao phen giặc Minh, Thanh phá phách,
Nhưng non sông vẫn giữ được nếp xưa.
Đất Việt sinh người là bậc thánh,
Trời Nam xuất hiện vị tướng như thần.
Nơi làng thôn xảy ra bao trận huyết chiến, còn dấu vết nơi kia,
Đồn luỹ phòng thủ phơi đầy dấu ấn trên mặt đất.
Làng Đằng, bãi Nha cùng với ấp Dưỡng,
Đều do Huệ Vương dựng nên hãy còn phả chép rõ ràng.


Bài thơ được chép trong sách Nam Châu ký của Trần Thiện Chánh, quê Bình Long, Gia Định, có vợ người ở Châu Cầu, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Đền thuộc thị xã Hưng Yên, thờ Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư, một vị tướng nổi tiếng võ công thời Trần.

Nguồn: Hồ Đức Thọ, Dương Văn Vượng, Thi tuyển danh sĩ Hà Nam, Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hà Nam, 1999

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Dương Văn Vượng

Bao phen cướp phá giặc Minh Thanh,
Nước cũ non sông vẫn của mình.
Đất Việt sinh người, người thánh triết,
Trời Nam có tướng, tướng thần linh.
Canh phòng đồn luỹ còn in vết,
Huyết chiến làng thôn dấu vẫn rành.
Ấp Dưỡng, Nha, Đằng, Nhân Huệ mở,
Phả ghi thuở ấy đượm ân tình.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bao phen phá phách giặc Minh, Thanh,
Sông núi vẫn còn giữ thái bình.
Đất Việt sinh người là bậc thánh,
Trời Nam xuất hiện tướng thần linh.
Làng thôn huyết chiến, còn in vết,
Đồn luỹ canh phòng phơi dấu tinh.
Ấp Dưỡng Làng Đằng, Nha đất bãi,
Huệ Vương xây dựng phả ghi rành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời