15.00
Nước: Việt Nam (Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đinh Gia Hội (3 bài)
- Nguyễn Văn Giao (85 bài)
- Nguyễn Tử Mẫn (2 bài)
- Bùi Thúc Trinh (1 bài)
- Vũ Văn Lý (4 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 26/01/2020 16:35 bởi tôn tiền tử
Bạch Đông Ôn 白冬溫 (1811-1881) tự Hoè Phủ 槐府, quê ở xã Lạc Tràng, Kim Bảng cũ, nay thuộc phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, là một danh thần triều Nguyễn, đỗ hoàng giáp năm Ất Mùi niên hiệu Minh Mệnh thứ 16 (1835), làm đến Lang trung thời Thiệu Trị, được Tự Đức truy sắc “Diên Thọ quận công”. Đời Thiệu Trị, khi đang làm Ngự sử, ông nhiều lần can gián triều đình, ra sức can ngăn việc đem quân đi lấn chiếm, đề nghị cho bãi binh để quân sĩ được nghỉ ngơi, phục hồi sức lực. Sau ông về quê dưỡng bệnh, vui bầu rượu túi thơ nên người thời ấy ví ông với Đào Tiềm.

Tác phẩm của ông có Hoè Phủ thi tập gồm 70 bài vịnh cảnh, tả người, dạy con cháu... Ngoài thơ, Bạch Đông Ôn còn viết nhiều câu đối và văn xuôi.

 

Tuyển tập chung