Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 25/01/2015 11:19

Chắc rằng mạng tớ sống còn lâu,
Tạo hoá chưa cho tớ vội giàu.
Nợ dẫu có nhiều, lương có ít,
Nem thường đầy quả, rượu đầy bầu.
Ai kia keo cú nào ra đếch,
Mình cứ ăn xài thử đến đâu!
Hút xách, rượu trà, ừ cũng được,
Phong lưu chỉ ghét đứa dài râu!


Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010