Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2021 11:11

Kiếp trước âu như có thế nào?
Hay trời nỡ muốn thử chi nhau!
Thử chi lửa nữa, hao than củi
Rằng thiệt vàng mười, phải quặng thau?

Dám việc lập thân lòng chểnh mảng,
Sao đường ứng thế nỗi lao đao?
Năm canh càng nghĩ càng chua xót,
Mảnh áo đơn đầm giọt lệ châu.

Giọt lệ châu đầm mảnh áo đơn
Giật mình sao nỡ khóc chi buồn?
Có trời có đất, phong vân có,
Còn nước, còn non, nhựt nguuệt còn.

Đã biết học hành nghèo phải khó,
May nhờ gian hiểm khéo mà khôn.
Nhắn phường mắt trắng ai ai đó?
Một tấm lòng son mãi chẳng sờn.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 201