15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
42 bài thơ, 68 bài dịch
Tạo ngày 23/01/2015 10:51 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Văn Đề (1913-1947) hiệu Đẩu Tiếp, sinh năm Quý Sửu 1913 tại làng Vĩnh Lộc, phủ Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đậu bằng Thành Chung. Khoảng năm 1930, ông tham gia cách mạng chống Pháp, bị giam tại Đồng Hới, sau một thời gian được thả ra. Khoảng năm 1936, ông vào Nam, làm việc ở Viện Nghiên cứu Nông lâm, Hớn Quản, sau về Sài Gòn làm báo, viết văn. Trong thời gian này, người đã viết ba tác phẩm biên khảo:
- Đời tài hoa (viết về Nguyễn Hàm Ninh, NXB Đông Tây, Hà Nội, 1938)
- Trong 99 chóp núi (viết về Đinh Nhật Thận, NXB Thuỵ Ký, Hà Nội, 1942)
- Nét bút thần (viết về Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, Hà Nội, 1944)

Ông đã viết báo Bắc Hà, Hà Nội báo, Văn học (Dương Tụ Quán), Văn học tuần san (Tùng Lâm Lê Cương Phụng), và làm chủ bút Đông…

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. An Sơn huyện (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 2. Ất Dậu niên tam nguyệt thập cửu nhật hữu cảm (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 3. Bàng thôn tuý tẩu (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 4. Bộ hải ngạn (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 5. Chân lạc (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 6. Chí Mễ Sở quan phỏng Lê Trác Phong đài (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 7. Cừ Khê thảo đường kỳ 1 (Nguyễn Hàm Ninh)
  4
 8. Cừ Khê thảo đường kỳ 1 (Tùng Thiện Vương)
  3
 9. Cừ Khê thảo đường kỳ 2 (Nguyễn Hàm Ninh)
  4
 10. Cừ Khê thảo đường kỳ 2 (Tùng Thiện Vương)
  2
 11. Cừ Khê thảo đường kỳ 3 (Nguyễn Hàm Ninh)
  3
 12. Cừ Khê thảo đường kỳ 3 (Tùng Thiện Vương)
  2
 13. Dã Khê độ (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 14. Dạ vũ trú hữu gia (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 15. Du Tây Hồ (Nguyễn Văn Siêu)
  7
 16. Dữ Dương Đình Ngô đài biệt (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 17. Đăng chung lâu (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 18. Đăng sơn đính Thiên Phúc tự chung lâu (Nguyễn Văn Siêu)
  6
 19. Điếu thành tây Loa Sơn cổ chiến trường xứ (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 20. Đối cúc hữu sở tư (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 21. Động Hải chu trình (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 22. Giai đăng Kiếm hồ Ngọc Sơn tự (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 23. Giang vũ sơ tình (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 24. Hà Hoa phủ trở vũ nhân giản thái thú Lê đài (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 25. Hành y quá Thiên Nhận hoài cổ (Nguyễn Hàm Ninh)
  2
 26. Hiểu khởi tiểu đồng báo hữu khách chí ngâm thi thả khứ (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 27. Hoài cổ (Nguyễn Văn Siêu)
  6
 28. Hồi chu (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 29. Hồi thuyền (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 30. Hồng nhật (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 31. Hữu nhân phú cổ cú tam thiên kiến ký nhân phúc kỳ 1 - Lạc hoa thời tiết hựu phùng quân, đắc hoa tự (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 32. Hữu nhân phú cổ cú tam thiên kiến ký nhân phúc kỳ 2 - Hoa tận điệp tình mang, đắc mang tự (Nguyễn Văn Siêu)
  3
 33. Khán điệp (Nguyễn Văn Siêu)
  7
 34. Khoá Thuỷ song kiều (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 35. Ký hận cổ ý kỳ 1 (Cao Bá Quát)
  4
 36. Lãnh Thuỷ khê (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 37. Lãnh Trì giáp (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 38. Lâu thượng ngẫu đắc kỳ 1 (Nguyễn Văn Siêu)
  6
 39. Lâu thượng ngẫu đắc kỳ 2 (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 40. Lưu biệt (Nguyễn Hàm Ninh)
  3
 41. Lưu viện du nguyệt văn đắc tái phát Đà Nẵng, thị dạ đồng Vũ Hoài Phủ thống ẩm (Cao Bá Quát)
  7
 42. Mộ túc sơn Kinh Dương Vương miếu (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 43. Nhân tự Bắc Ninh lai, ngôn Bắc Ninh sự cảm tác (Nguyễn Văn Siêu)
  3
 44. Nhị hà đối nguyệt (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 45. Nhị hà hiểu phiếm (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 46. Nhị hà kỳ 1 (Nguyễn Văn Siêu)
  3
 47. Nhị hà kỳ 2 (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 48. Quá Thuý Ái điếu Tiền Trạch phu nhân (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 49. Quy cố quốc (Nguyễn Hàm Ninh)
  3
 50. Quy hứng (Nguyễn Hàm Ninh)
  2
 51. Sơn động triêu vân (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 52. Sơn hành ca (Nguyễn Văn Siêu)
  2
 53. Sơn Thuỷ độ (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 54. Sùng Ân tự (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 55. Tam Điệp hành (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 56. Tam nguyệt hối nhật giang thượng ngâm (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 57. Thanh Hà độ (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 58. Thính vũ (Nguyễn Hàm Ninh)
  2
 59. Thu dạ lữ hoài ngâm (Đinh Nhật Thận)
  4
 60. Tiên Hưng giáo thụ Lê Thường Lĩnh cửu bất tương kiến, phú thử dữ ký (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 61. Tô giang quan thuỷ (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 62. Trĩ Sơn cô tháp (Nguyễn Văn Siêu)
  5
 63. Trung thu ngoạ bệnh (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 64. Từ lý môn (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 65. Vịnh thuỷ tiên hoa (Nguyễn Văn Siêu)
  3
 66. Vũ hậu sơn (Nguyễn Văn Siêu)
  4
 67. Xuân nhật cảm hoài (Nguyễn Văn Siêu)
  3
 68. Xuân nhật hiểu khởi (Nguyễn Văn Siêu)
  4