Quán khách đêm nằm lẳng lặng nghe,
Ngoài mùng nghe tiếng muỗi vo ve...
Xa thương bác mẹ mùng mền thiếu,
Chi cắn lòng mình? Ruột thấy tê!...


Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010