Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 10:46

Một lá bè nan bé cỏn con,
Tung mây lướt sóng mấy năm tròn.
Trời cao đất rộng quen ngang dọc,
Cửa có nhà sang vụng cúi lòn.
Đen mặt phong trần tai lộ trắng,
Bạc đầu sương tuyết dạ trơ son.
Tình đồng cốt nhục thêm đồng bịnh,
Nhớ lúc trăng khuya chén rượu còn.


Nguồn: Đẩu Tiếp thi tập, Gia Hội xuất bản, 2010