Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2021 11:09

Mấu đời văn vật đất chôn rau,
Cảnh đó người thì đâu thấy đâu?
Ba thước vườn hoang, cơn gió thoảng,
Một gian lều cỏ bóng trăng thâu.
Đầy phòng nhện nọ màn chăng khắp,
Đầu chái chim kia tổ lót vào.
Văng vẳng này nghe ai đọc sách?
Nhà bên lấp ló ngọn đèn dầu.


Nguồn: Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 202