湘潭弔三閭大夫其二

楚國冤魂葬此中,
煙波一望渺何窮。
直交憲令行天下,
何有離騷繼國風。
千古誰人憐獨醒,
四方何處托孤忠。
近時每好為奇服,
所揹椒蘭竟不同。

 

Tương Đàm điếu Tam Lư đại phu kỳ 2

Sở quốc oan hồn táng thử trung,
Yên ba nhất vọng diểu hà cùng.
Trực giao hiến lệnh hành thiên hạ,
Hà hữu Ly tao kế Quốc phong ?
Thiên cổ thuỳ nhân liên độc tỉnh,
Tứ phương hà xứ thác cô trung ?
Cận thời mỗi hiếu vi kỳ phục,
Sở bội tiêu lan cánh bất đồng.

 

Dịch nghĩa

Oan hồn của nước Sở chôn tại nơi này,
Khói sóng mênh mông cứ ngóng theo khôn cùng.
Hiến lệnh đó nếu đã được ban ra khắp mọi nơi,
Thì làm gì có Ly tao kế với Quốc phong?
Ngàn năm trước ai hiểu người tỉnh một mình,
Bốn phương lòng trung biết gửi nơi nào?
Thời nay người thích trang phục lạ,
Hoa tiêu lan của họ đeo cũng chẳng giống của ông.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Nơi này nước Sở táng oan hồn,
Khói sóng muôn đời mãi ngóng trông.
Hiến lệnh nếu ban thiên hạ được,
Ly tao phải nối Quốc phong không ?
Ngàn năm ai hiểu người đang tỉnh,
Bốn mặt gửi đâu một tấm lòng ?
Nay kẻ thích mang trang phục lạ,
Tiêu lan đeo ngực cũng không cùng.


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tâm

Oan hồn nước Sở ngụ nơi đây
Khói sóng mênh mang lớp lớp dầy
Khắp chốn nếu ban dùng Hiến lệnh
Quốc phong chẳng đón Ly tao này
Ngàn năm ai hiểu người say tỉnh
Bốn hướng nơi nào lòng thẳng ngay
Trang phục ngày nay nhiều thứ lạ
Tiêu lan đeo thế có là say?


(Dịch 5-8-2007)

(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Oan hồn nước Sở táng nơi này
Khói sóng trông hoài mãi chốn đây
Hiến lệnh nếu ban thiên hạ được,
Ly tao còn nối Quốc phong vay ?
Ngàn năm ai hiểu người đang tỉnh
Bốn mặt gửi đâu dạ thẳng ngay
Nay kẻ thích mang trang phục lạ
Tiêu lan đeo ngực cũng không tày


(Dự án dịch thơ của Thi Viện)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khói sóng vời xa mịt mịt mùng,
Hồi oan nước Sở táng lòng sông.
Ví bằng hiến lệnh ban thiên hạ,
Sao có Ly Tao tiếp Quốc Phong.
Muôn thuở ai thương người độc tỉnh
Bốn phương nào gởi tấm cô trung
Gần đây ưa mặc theo phường lạ
So với người xưa dị quá chừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước Sở oan hồn táng đáy sông,
Ngóng theo khói sóng cứ mênh mông.
Ban ra Hiến lệnh đi nhiều chốn,
Sao có Ly tao kế Quốc phong?
Ai hiểu ngàn năm người độc tỉnh,
Bốn phương đâu gửi tấm cô trung.
Thời nay người thích trang phục lạ,
Cũng khác tiêu lan đeo quá chừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời