哭孟寂

曲江院裏題名處,
十九人中最少年。
今日春光君不見,
杏花零落寺門前。

 

Khốc Mạnh Tịch

Khúc Giang viện lý đề danh xứ,
Thập cửu nhân trung tối thiếu niên.
Kim nhật xuân quang quân bất kiến,
Hạnh hoa linh lạc tự môn tiền.

 

Dịch nghĩa

Trong danh sách viết lên ở Khúc Giang,
Ông là người trẻ nhất trong số 19 người.
Nay không còn thấy ông dưới ánh nắng xuân nữa,
Hoa hạnh rơi rụng trước cổng chùa.


Mạnh Tịch thân thế không rõ, có lẽ là người cùng đậu tiến sĩ với tác giả năm 800. Khoá thi năm đó chỉ có 19 người đậu, tổ chức ăn mừng ở Khúc Giang, đề tên cho mọi người biết.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong danh sách đề bên ao Khúc
Mười chín người, trẻ nhất là ông
Nay ông xa nắng xuân hồng
Chỉ còn hoa hạnh rơi trong cửa chùa

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong viện Khúc Giang khắc để đời
Trẻ trai duy nhất chỉ người thôi
Xuân nay nào thấy ai đâu nữa
Hoa hạnh cổng chùa lả tả rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Danh sách Khúc Giang viết để đời,
Trẻ người, mười chín, nhất ông thôi.
Không thấy ông trong xuân nắng nữa,
Trước cổng chùa hoa hạnh rụng rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời