Trong danh sách đề bên ao Khúc
Mười chín người, trẻ nhất là ông
Nay ông xa nắng xuân hồng
Chỉ còn hoa hạnh rơi trong cửa chùa

tửu tận tình do tại