昇龍城懷古

此地繁華幾度經,
年年回首不勝情。
牛湖已變三朝局,
龍肚空餘百戰城。
濃嶺浮雲今古色,
珥河流水泣歌聲。
擒胡奪槊人何在,
應為江山洗不平。

 

Thăng Long thành hoài cổ

Thử địa phồn hoa kỷ độ kinh,
Niên niên hồi thủ bất thăng tình.
Ngưu Hồ dĩ biến tam triều cục,
Long Đỗ không dư bách chiến thành,
Nùng Lĩnh phù vân kim cổ sắc,
Nhị Hà lưu thuỷ khấp ca thanh.
Cầm Hồ đoạt sáo nhân hà tại,
Ưng vị giang sơn tẩy bất bình.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Chính, Đinh Xuân Lâm

Chốn này trải mấy độ phồn hoa,
Càng gẫm càng thêm nỗi xót xa.
Long Đổ thành trơ trăm trận đánh,
Ngưu Hồ sóng vỗ mấy triều qua.
Núi Nùng mây vẽ mầu kim cổ,
Sông Nhị dòng trôi tiếng khóc ca.
Cướp giáo bắt thù ai đó tá?
Nên vì non nước tuốt gươm ra!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Quang Ái

Mấy độ phồn hoa đất đế kinh,
Tháng năm ngoảnh lại xót xa tình.
Hồ Tây dâu bể ba triều đại,
Long Đỗ chiến chinh trơ một thành.
Nùng Lĩnh mây vờn kim cổ sắc,
Nhị Hà nước chảy khóc ca thanh.
Bắt thù cướp giáo người đâu tá?
Nên giúp nước non rửa bất bình!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời