Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoàng Trung Thông (84 bài)
- Xuân Hoàng (214 bài)
- Ngô Quân Miện (87 bài)
- Thích Thiền Tâm (29 bài)
- Phan Ngọc (1 bài)
Tạo ngày 18/12/2019 17:17 bởi tôn tiền tử
Đinh Xuân Lâm (4/2/1925 - 25/1/2017) sinh tại Hà Tĩnh, là giáo sư sử học, một trong những người góp công đầu xây dựng Bộ môn Lịch sử cận – hiện đại Việt Nam, phó chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam khoá IV, Chủ tịch Hội đồng khoa học Trung tâm UNESCO Thông tin tư liệu lịch sử và văn hoá Việt Nam. Ông được coi là một trong “tứ trụ” của nền sử học Việt Nam, gồm Đinh Xuân Lâm, Phan Huy Lê, Hà Văn Tấn, Trần Quốc Vượng.

 

Thơ dịch tác giả khác