Dưới đây là các bài dịch của Trương Chính. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Kim thác đao hành (Lục Du): Bản dịch của Trương Chính

Thanh gươm báu vàng pha ngọc dát,
Giữa đêm trường ánh hắt qua song.
Năm mươi chửa lập nên công,
Cầm gươm đứng giữa non sông lặng nhìn.
Bạn kỳ sĩ kết thân thuở trước,
Hẹn cùng nhau vì nước diệt thù.
Tấc lòng báo đáp ơn sâu,
Hổ chưa tên tuổi nghìn sau với đời.
Sông Thiên Hán cõi ngoài vùng vẫy,
Núi Nam Sơn tuyết rải long lanh.
Sở Tần chuyện cũ rành rành,
Lẽ nào Trung Quốc lại đành bó tay.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Đề Lý bát đế tự (Phan Trọng Mưu): Bản dịch của Trương Chính, Đinh Xuân Lâm

Lá rụng bèo tan chuyện đã lâu,
Duy còn miếu cổ đứng cheo leo.
Cây dầy núi lạnh chim mai đậu,
Tháp vắng mây che tiều ngủ khoèo.
Tượng Phật may sao còn lại đấy,
Bia không đề chữ biết triều nào.
Khá thương tám vị thờ nơi ấy,
Phó mặc sư nhàn chốn quạnh hiu.

Ảnh đại diện

Đề Nhị Trưng miếu (Phan Trọng Mưu): Bản dịch của Trương Chính, Đinh Xuân Lâm

Tiếc thay sáu chục lẻ năm thành,
Đều thuộc Hai Bà đóng nghĩa binh.
Huyết chiến trả thù chồng nghĩa liệt,
Hùng tâm rõ mặt đáng trung trinh.
Cột đồng nước cũ tình vô hạn,
Tượng đá khôn khuây hận chửa bình.
Linh khí vẫn còn trơ vạn thuở,
Râu mày ngoảnh lại luống buồn tênh.

Ảnh đại diện

Thăng Long thành hoài cổ (Phan Trọng Mưu): Bản dịch của Trương Chính, Đinh Xuân Lâm

Chốn này trải mấy độ phồn hoa,
Càng gẫm càng thêm nỗi xót xa.
Long Đổ thành trơ trăm trận đánh,
Ngưu Hồ sóng vỗ mấy triều qua.
Núi Nùng mây vẽ mầu kim cổ,
Sông Nhị dòng trôi tiếng khóc ca.
Cướp giáo bắt thù ai đó tá?
Nên vì non nước tuốt gươm ra!

Ảnh đại diện

Quỹ tuế (Tô Thức): Bản dịch của Trương Chính

Việc đồng áng rảnh rang
Giúp nhau sắm sửa Tết
Sợ không kịp đón xuân
Cho mượn đồ đâu tiếc
Tặng sản vật địa phương
Ít nhiều tuỳ cảnh ngộ
Cá mè nằm ngang mâm
Lồng tre đặt đôi thỏ
Nhà giàu có xa xỉ
Đồ thêu sáng rực nhà
Kẻ nghèo đâu có thế
Tặng quà mình làm ra
Ăn Tết nơi xóm làng
Nhưng đây toàn kẻ lạ
Theo phong tục quê nhà
Xướng lên nào ai hoạ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sơn thôn kỳ 4 (Tô Thức): Bản dịch của Trương Chính

Xách gậy gói cơm đi vội vã
Tiền vay thoắt đã sạch sành sanh
Nhờ thằng bé nhà giọng hát tốt
Nửa năm sống được ở đô thành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sơn thôn kỳ 3 (Tô Thức): Bản dịch của Trương Chính

Măng xuân ngọc lựu ăn với gì?
Xót xa thân già bảy mươi tuổi
Phải đâu vì nghe khúc nhạc thiều
Ba tháng dân không biết mùi muối


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Sơn thôn kỳ 2 (Tô Thức): Bản dịch của Trương Chính

Mưa mịt mù chó gà vẫn sống
Ở nơi nào mà chả thong dong
Ai mượn khuyên mua trâu bán kiếm?
Ai xui bố cốc giục nhà nông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

Thạch Đường lại thính viên (Thẩm Ước): Bản dịch của Trương Chính

Rầu rĩ vượn đêm hót
Lóng lánh móc mai đông
Nào biết tiếng gần xa
Chỉ thấy non trùng trùng
Đỉnh Đông vui đã gọi
Sườn Tây đáp vẫn mong.

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]