Nô nức Long thành tiếng dậy xa,
Văn nhân sum họp vị yêu hoa.
Non Nùng tranh nở phô bông thắm,
Làng Thái đua vui luyến cội già.
Nước biếc non xanh thêm vẻ thú,
Cành vàng lá ngọc đượm màu pha.
Bốn phương cẩm tú thu vào một,
Gặp tiết xuân này ta mấy ta.


Bài thơ này được chép trong Long Biên ái hoa hội thi tập, tập thơ gồm 282 bài do một số người yêu hoa ở Hà Nội sáng tác dự thi nhân hội thi hoa, cây cảnh vào những năm đầu thế kỷ XX do Hoàng Cao Khải khởi xướng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]