珥河其一

萬古乾坤一水流,
臨流故壘敢新樓。
東溟日處千源定,
西嶺雲中萬壑浮。
事去悲來鸛鵲感,
花飛春減曲江愁。
自行自止煙波裏,
誰問漁翁獨釣舟。

 

Nhị hà kỳ 1

Vạn cổ càn khôn nhất thuỷ lưu,
Lâm lưu cố luỹ cảm tân lâu.
Đông minh nhật xứ thiên nguyên định,
Tây lĩnh vân trung vạn hác phù.
Sự khứ bi lại quán thước cảm,
Hoa phi xuân giảm khúc giang sầu.
Tự hành, tự chỉ yên ba lý,
Thuỳ vấn ngư ông độc điếu ngư.

 

Dịch nghĩa

Từ ngàn xưa có một dòng nước chảy trong vũ trụ
Những thành luỹ cũ truyền từ xưa phòng vệ cho những lâu đài mới.
Phía đông nơi mặt trời mọc muôn nghìn suối đã ổn định.
Ở núi tây, trong mây muôn khe suối nổi lên.
Sự việc đã trôi qua thì sầu tới, những con chim hạc, chim khách mang nhiều cảm xúc.
Hoa bay, xuân tàn, trên khúc sông chỉ thấy buồn.
Tự mình đi, tự mình dừng lại ở bên trong nơi khói sóng,
Hỏi ai để tìm ông câu ngồi một mình trên thuyền.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Mấy kiếp một dòng nước chảy xuôi
Bao nhiêu thành luỹ giữ lâu đài.
Đông phương ác mọc ngàn sông rộng
Tây lĩnh mây bay vạn núi dài
Việc tới, sầu qua chim cảm xúc
Hoa bay, xuân muộn suối u hoài.
Tự đi, tự đứng trong mây khói,
Ai biết thuyền câu của lão chài?


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ xưa một dòng trong vũ trụ
Thành luỹ truyền gìn giữ lâu đài
Biển đông ngàn suối an bài
Trong mây muôn hốc nổi ngoài núi tây
Việc đã qua buồn lây chim khách
Hoa xuân tàn trên khúc sông này
Tự đi tự đứng trong mây
Hỏi sao ngư lão thuyền đây một mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngàn xưa có nước chảy xuôi dòng,
Ổn định suối muôn nghìn phía đông.
Thành luỹ lâu đài cũ giữ mới,
Mây bay tây lĩnh vạn non sông.
Việc qua sầu tới chim cảm xúc,
Xuân muộn hoa bay suối cảm thông.
Tự đứng tự đi nơi khói sóng,
Ai tìm ngư lão một mình không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời