Xa trông đường trạm Bồ Đề,
Sinh nhai rộn rịp đi về không ngơi.
Trăng tàn gà gáy giục người,
Tái ông(1) thấy ở đường dài mây quang.
Mưa sa trúc hút heo làng,
Cây cao thấp gió đung đưa trước đền.
Cung xưa cỏ mọc um tùm,
Chiến công năm ấy, đương niên thế nào?


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.