04/06/2023 21:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhị hà kỳ 1
珥河其一

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 22:27

 

Nguyên tác

萬古乾坤一水流,
臨流故壘敢新樓。
東溟日處千源定,
西嶺雲中萬壑浮。
事去悲來鸛鵲感,
花飛春減曲江愁。
自行自止煙波裏,
誰問漁翁獨釣舟。

Phiên âm

Vạn cổ càn khôn nhất thuỷ lưu,
Lâm lưu cố luỹ cảm tân lâu.
Đông minh nhật xứ thiên nguyên định,
Tây lĩnh vân trung vạn hác phù.
Sự khứ bi lại quán thước cảm,
Hoa phi xuân giảm khúc giang sầu.
Tự hành, tự chỉ yên ba lý,
Thuỳ vấn ngư ông độc điếu ngư.

Dịch nghĩa

Từ ngàn xưa có một dòng nước chảy trong vũ trụ
Những thành luỹ cũ truyền từ xưa phòng vệ cho những lâu đài mới.
Phía đông nơi mặt trời mọc muôn nghìn suối đã ổn định.
Ở núi tây, trong mây muôn khe suối nổi lên.
Sự việc đã trôi qua thì sầu tới, những con chim hạc, chim khách mang nhiều cảm xúc.
Hoa bay, xuân tàn, trên khúc sông chỉ thấy buồn.
Tự mình đi, tự mình dừng lại ở bên trong nơi khói sóng,
Hỏi ai để tìm ông câu ngồi một mình trên thuyền.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Mấy kiếp một dòng nước chảy xuôi
Bao nhiêu thành luỹ giữ lâu đài.
Đông phương ác mọc ngàn sông rộng
Tây lĩnh mây bay vạn núi dài
Việc tới, sầu qua chim cảm xúc
Hoa bay, xuân muộn suối u hoài.
Tự đi, tự đứng trong mây khói,
Ai biết thuyền câu của lão chài?
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Nhị hà kỳ 1